Kekemelik Terapisi

Kekemelik konuşmanın doğal akışının tekrarlar (ki-ki-ki-kitap), uzatmalar (kiiiiiiiitap), bloklar(k….itap) ve/veya ikincil davranışlar ile kesintiye uğramasıdır.

Kekemeliğin gelişme riski değişiklik göstermektedir fakat tipik olarak erken çocukluk döneminde…

Devamını Oku

Ses Bozukları Çalışmaları

Tanım olarak bozuk/anormal ses dikkati kendi üzerine çeken, konuşmacının sosyal ve içsel ihtiyaçlarını karşılamayan ya da yaşa, cinsiyete ve duruma uygun olmayan sestir. Kısacası istemsizce dikkat çeken seslerin genellikle bozuk/anormal ses kalitesine bağlı olduğunu söyleyebiliriz.…

Devamını Oku

Yutma Bozuklukları

Yutma bozuklukları, yutma işlemi sırasında ağıza alınan su ya da katı besinlerin yemek borusuna gönderilirken, kas ya da sinir sistemi yetersizliklerinden kaynaklanan bozukluklardır.

Yutma bozukluğu sinir sistemi hasarlarından, baş boyun bölgesini ilgilendiren çeşitli sorunlarından…

Devamını Oku

Dudak Damak Yarıklığı Bozuklukları

Damak-dudak yarıklığı; dudak, sert damak, yumuşak damak, diş ve burun gibi yapıların bir ya da birden fazlasının anne karnında tam olarak gelişmemesine bağlı olarak ortaya çıkan anatomik bir bozukluktur. Sadece dudak yarıklığı şeklinde ortaya çıkabileceği gibi burundan damağa…

Devamını Oku

İşitme Engeline Bağlı Dil Ve Konuşma Bozuklukları

İşitme, çocuklarda dil ve konuşma gelişimini ciddi şekilde etkilemektedir. Çünkü dil duyarak öğrenilir. Anne karnında ilk gelişen duyu organımız kulaktır. Bu sebeple bebekler doğduktan hemen sonra annelerinin sesini diğer kişilerin sesinden ayırt edebilirler. hareketi yaptıkları…

Devamını Oku

Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmli bireyler konuşma sırasında yetersiz cevaplar verebilir ya da hiç cevap veremeyebilir. İnsan seslerine karşı ilgi duymaya bilir. Diğer insanlarla…

Devamını Oku

Motor Konuşma Bozuklukları

Motor konuşma bozuklukları nörolojik temelli bir bozukluk ve kişinin konuşmasında konuşmayı planlama, programlama, kontrol etme, düzenleme işlemlerinde sorunlar gözlenmektedir. Bu bozukluklar altında konuşma apraksisi ve dizarti incelenmektedir.

Konuşma apraksi, nörojenik bir…

Devamını Oku

Konuşma Sesi Bozuklukları

Gelişimsel bir süreç olan konuşmanın öğrenilmesi sırasında artikülasyon (konuşma seslerinin üretimi) ve fonolojik işlemlerle (ses örüntüleri) ilgili hatalar gözlenmektedir. Bu hatalar gelişimsel süreçte normaldir ancak çocuk büyüdükçe bu hataların kaybolmasını ve anlaşılır…

Devamını Oku

Gecikmiş Dil ve Konuşma

Gecikmiş dil ve konuşma, başka bir tanı ve engel olmadan çocuklarda dil ediniminin gecikmesiyle ortaya çıkan durumdur. Çocukta dil ve konuşma gelişimi beklenen hız ve düzeyde gerçekleşmemiştir.

Gecikmiş dil, konuşma; çocuğun gelecekteki hayatını etkileyebilecek göz ardı…

Devamını Oku