Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmli bireyler konuşma sırasında yetersiz cevaplar verebilir ya da hiç cevap veremeyebilir. İnsan seslerine karşı ilgi duymaya bilir. Diğer insanlarla iletişim kurma isteğinde olmayabilir. Ekolali (tekrar) içeren ve iletişim amacı olmayan cümleler kurabilirler. Kelimeler arasındaki bağlantıyı anlamada güçlük çekebilirler. Bunlara ek olarak tekrarlayıcı motor hareketler (sterotipler) sergileyebilirler. Rutinlere aşırı bağlılık gösterebilir.


Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozukluklarında Ne Yapılır?

Otizm birçok uzmanın bir arada çalışması gereken bir bozukluktur. Terapi sürecinde psikiyatristler, özel eğitim uzmanları, dil ve konuşma terapistleri, duyu bütünleme uzmanları ve ihtiyaca göre diğer meslek elemanları ekip halinde çalışır. Dil ve Konuşma Terapisti Otizmli bireyin alıcı ve ifade edici dil becerilerini değerlendirir. Terapi sürecinde bireyin güçlü yanlardan yararlanılır ve zayıf yönleri ile çalışılır. Bireyin yeni iletişim becerileri ve stratejileri edinmesine veya mevcut becerileri değiştirmesine yardımcı olarak iletişim becerilerini arttırmak amaçlanır.