Motor Konuşma Bozuklukları

Motor konuşma bozuklukları nörolojik temelli bir bozukluk ve kişinin konuşmasında konuşmayı planlama, programlama, kontrol etme, düzenleme işlemlerinde sorunlar gözlenmektedir. Bu bozukluklar altında konuşma apraksisi ve dizarti incelenmektedir.

Konuşma apraksi, nörojenik bir konuşma bozukluğudur. Bu hastalar, gönüllü konuşma prodüksiyonu için kasları konumlandırma ve sırayla hareket ettirmede sensorimotor problemlere sahiptir. Hastalar, özellikle konuşma sesleri üretmek ve konuşmak için mücadele etme gibi ağız yoluyla neden olduğu bazı iletişim eksiklerine sahiptir. Konuşmanın spontan üretimi için kasları konumlandırma ve sırayla hareket ettirmede duyusal motor sorunları ile karakterizedir. Hastaların konuşması zor anlaşılabilir, yavaş ya da mırıldanırmışçasına hızlı konuşabilir, sınırlı dil, dudak ve çene hareketi olabilir.

Dizartri, periferik ya da merkezi sinir sistemi patolojisine bağlı nörolojik temelli motor konuşma bozukluğudur. Periferik ya da merkezi sinir sistemi patolojisi de konuşma mekanizmasındaki kas kontrolünü bozar.

Dizartri ayrıca inme, enfeksiyon, travmatik beyin hasarı ve cerrahi travmanın yanı sıra serebral palsi, Moebius sendromu, ensefalit(beyin iltihabı), alkol veya ilaç zehirlenmeleri gibi konjenital durumlar da dahil olmak üzere ilerleyici olmayan nörolojik durumlardan da kaynaklanabilir.