Ses Bozukları Çalışmaları

Tanım olarak bozuk/anormal ses dikkati kendi üzerine çeken, konuşmacının sosyal ve içsel ihtiyaçlarını karşılamayan ya da yaşa, cinsiyete ve duruma uygun olmayan sestir. Kısacası istemsizce dikkat çeken seslerin genellikle bozuk/anormal ses kalitesine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Ses bozukluklarını temel olarak tanımlarken üç farklı bozukluktan bahsedebiliriz. Bunlar; anormal perde(sesin anormal tizliğe ve anormal pesliğe sahip olması.),  anormal gürlük(ses çok zayıf ve çok gür olabilir.), anormal esnekliktir(bağlamsal konuşma sırasında yeterli perde, gürlük ve kalite yelpazesine sahip olmamak.)

Ses bozukluğuna ses tellerindeki yapısal bozukluklar yol açabilmektedir. Örneğin; nodül, polip, reinke ödemi vb. Aynı zamanda ses bozuklukları kaynakta(vokal kord-ses teli) yapısal bozukluk olmaksızın havanın ses tellerinde fonasyonu oluşturduktan sonra şekillendiği hava yolundaki anomalilere(Örneğin; dudak damak yarıklığı) bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Ses bozukluğu herhangi bir yapısal probleme bağlı olmaksızın nörolojik ses bozukluğu olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin; Ataksik Disfoni, Fonasyon Apraksisi, Yabancı Aksan Sendromu gibi ses bozukluklarını son olarak psikojen ve davranışsal nedenlere bağlı olarak da gözlemlenebilmektedir. Kısaca ses bozuklukları; yapısal kaynaklı ses bozuklukları, nörolojik ses bozuklukları, rezonansa bağlı ses bozuklukları, psikojen ve diğer davranışsal ses bozukları şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Ses Bozukluklarında Neler Yapılır?

Öncelikle oluşabilecek ses bozukluklarının önlenmesini, var olan ses bozukluğunun sübjektif ve objektif olarak detaylı bir şekilde değerlendirilmesini, hekim tarafından yapılan müdahale sonrası veya müdahale olmaksızın ses bozukluğunun rehabilitasyonu ve bilimsel olarak incelenmesi sağlanmaktadır. Kişinin ses bozukluğu rehabilitasyonu için bireyin ses bozukluğunun nedenlerini, var olan anormal sesin perde-gürlük-esnekliğini, kişinin mesleğini, sesi kullanım tarzını ve sıklığını, beslenme alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak bireye uygun terapi planlaması yapılmaktadır